Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

Umísťování odpařovací stanice (PS-6)


Česká asociace technických plynů v rámci pracovní skupiny 6 se dohodla na typické instalaci odpařovací stanice kyslíku, dusíku nebo argonu a na stanovení bezpečných odstupů od odpařovací stanice v případech, kdy toto není řešeno národním předpisem.

Bezpečné odstupy od odpařovací stanice

  Specifikace objektu Bezpečný odstup [m] ***
 
skutečnou vzdálenost určuje v ČR ochranné pásmo železniční tratě
** záleží na druhu hořlavé kapaliny a plynu
*** mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat
KYSLÍK DUSÍK, ARGON
do 10 m3 10 až 100 m3 do 100 m3
1 kontinuální sekce potrubí obsahující hořlavé plyny nebo kapaliny, nepřerušované tvarovkami nebo armaturami 2,0 2,0 - 6,0 1,0
2 hranice pozemku, kde je instalováno zařízení, parkovací plochy (pro jiné než povol. vozidla), veřejné komunikace 2,0 2,0 - 6,0 1,0 - 3,0
3 prostory, kde je povoleno pracovat s otevřeným ohněm, kouřit nebo používat zdroje způsobující vznícení 2,0 2,0 - 6,0 1,0 - 3,0
4 trvalé umístění tlakových lahví a lahvových baterií s nehořlavými plyny 2,0 2,0 - 6,0 -
5 rozvodny středního nebo vysokého napětí, transformátory, velíny elektromotorů 4,0 4,0 - 6,0 -
6 sklady hořlavých látek, např. řezivo, včetně budov a konstrukcí ze dřeva 4,0 4,0 - 6,0 3,0
7 technologická zařízení a strojní vybavení, které není součástí skladovacího zařízení 4,0 4,0 - 6,0 -
8 jámy, kanály, systémy pro odvádění povrchové vody, prostupy v systémech umístěné pod úrovní terénu 4,0 4,0 - 6,0 3,0
9 tvarovky a armatury, např. ventily, příruby, šroubení v potrubních větví, které obsahují hoř. plyny nebo kapaliny ** 4,0 4,0 - 6,0 3,0
10 kanceláře, kantýny a prostory, kde se mohou pohybovat zaměstnaci či návštěvníci 6,0 6,0 - 8,0 3,0
11 sání vzduchu kompresorů a ventilátorů 6,0 6,0 - 8,0 3,0
12 velkokapacitní skladování hořlavých kapalin a LPG ** 6,0 6,0 - 8,0 3,0
13 železniční trať * 15,0 - 30,0 15,0 - 30,0 15,0 - 30,0

Obrázek typické instalace OS

Poznámky

  • Pro detailní řešení umístění odpařovací stanice kontaktujte vašeho projektanta.
  • Bezpečné vzdálenosti uvedené v této tabulce jsou na horní hranici minimálně požadovaných vzdáleností v souladu se směrnicemi IGC DOCUMENT 16/85/E a IGC DOCUMENT 17/85/E. V případě nejasností ČATP doporučuje postupovat podle těchto směrnic.
  • Bezpečná vzdálenost je definována od nainstalované technologie (tj. pláště zásobníku, odpařovačů, konce plnicí koncovky,šroubových a přírubových spojů apod.)
  • Projektant může jednotlivé vzdálenosti zvětšit či zmenšit, pokud jiné předpisy toto umožňují.
Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.