Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

Organizační struktura


Orgány asociace jsou:
 • členská schůze,
 • představenstvo,
 • tajemník.
Členská schůze

Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech Asociace, zvláště pak o těchto otázkách:

 • plán rozpočtu a výše příspěvkových jednotek,
 • roční finanční účetní výkazy,
 • změny ve Stanovách Asociace,
 • volba kontrolorů,
 • uvolnění představenstva a tajemníka,
 • dobrovolné rozpuštění Asociace.

Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti vypracovanou představenstvem.

Členská schůze jmenuje předsedajícího schůze a stanovuje jednací řád.

Členská schůze volí tajemníka.

Představenstvo

Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti vypracovanou představenstvem.

Představenstvo řídí Asociaci a zajišťuje informace ve všech záležitostech spojených s účely Asociace.

Představenstvo provádí usnesení členské schůze. Podává jí všechny návrhy, které jsou vhodné k podpoře úkolů a smyslu Asociace.

Představenstvo se skládá ze:

 • dvou zástupců člena první kategorie,
 • jednoho zástupce každého člena druhé kategorie,
 • jednoho zástupce členů třetí kategorie,
 • jednoho zástupce členů čtvrté kategorie.

Tajemník

Tajemník provádí pokyny představenstva.

Pracovní komise

Pracovní komise mají na starosti technické, normalizační, bezpečnostně-technické a ekologické úkoly, případně úkoly z jiných pracovních oblastí.

Pracovní komise jsou sestaveny ze zástupců jednotlivých členů Asociace. Členy komisí by měli být jmenování zvláště experti pracující v příslušných oborech, popřípadě v mezinárodních pracovních skupinách. Externí znalci mohou být jmenováni jako členové pracovních komisí po schválení představenstvem.

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.